Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1 - 3

Svenska åk 1

Trönningeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Första året är viktigt för din språkutveckling. Tänk så många och olika spännande texter du kommer att kunna läsa tex, böcker, tidningar, texter på nätet, instruktioner och mycket mer Du kanske till och med kan skriva en liten bok.

Arbetssätt

Vi går igenom bokstäverna, hur de skrivs och hur de låter. Vi tittar på Bokstavslandet. Vi listar ord och ritar bild till. 

Vi formar bokstäver för att träna och befästa hur de ska skrivas.
Vi lyssnar på högläsning av sagor och berättelser för gemensamma samtal och läsupplevelser.

Du arbetar individuellt och tillsammans med kamrater med olika skriv- och läsuppgifter.
Du arbetar med olika uppgifter på Ipad som ger ökad förståelse för bokstav och ljud.

Individuell läsläxa under läsåret. 

Arbetssätt/ Bedömning

Vi kommer att arbeta med meningar, stor bokstav, punkt samt olika skiljetecken. Texterna skrivs på lärplatta, dator eller med penna. Det finns tillgång till olika hjälpmedel som Ipad och appen Skolstil, även andra appar som digitalt övar bokstavsljuden.

Vi kommer att se hur en berättelse och en faktatext är uppbyggda för att själva kunna skriva de olika texterna.      

 Du kommer att bli bedömd under arbetes gång genom att du skriver olika sorters texter som vi tillsammans samtalar om hur de ska skrivas.

Bedömning

Fortlöpande bedömning sker där du visar att:
Du deltar i samtal om texter vi har läst och lyssnat till.
Du kan namn och ljud på de bokstäver vi arbetat med.

Du kan läsa ord och texter med hjälp av helordsläsning (ordbilder) och ljudstrategi.

Du läser om och rättar dig själv.
Du kan skriva enkla ord och/eller en enkel text.

Du kan återberätta det du läser eller fått läst för dig.
Du kan berätta om vardagliga händelser så att kamraterna förstår.
Du kan ta enkla muntliga instruktioner.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback