Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

8

Sv: Muntlig presentation: "Berätta om en sak"

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Att kunna tala inför en grupp människor är viktigt. Men hur får man någon att lyssna? Vilka knep finns om man är nervös?

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål

Du ska:

- kunna planera och genomföra en presentation på temat "hur gör man...."
- du ska anpassa presentationen efter åhörarna (klassen)
- hålla presentationen inför för en publik och använda dig av de retoriska greppen som vi går igenom
- kunna ge konstruktiv kritik både skriftligt och muntligt

Undervisningen

i årskurs 8 bygger vi vidare på den muntliga framställningen från förra året. Den här gången handlar det om att t "visa/presentera" en sak.  Vi kommer att gå igenom retoriska knep som kan fånga åhörarna. Vi arbetar också med disposition och innehåll. 

Bedömning

Se matris


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Matriser i planeringen
Svenska: "Berätta om en sak"
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback