Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

5

Läscirkel ”Svart bälte”.

Regnbågsskolan F-6, Gullspång · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Under höstterminen jobbar vi med läscirkel. Vi läser tillsammans boken ”Svart bälte”.

INNEHÅLL:

Vi kommer tillsammans att läsa ”Svart bälte” av Kerstin Lundberg Hahn.

Vi kommer använda boken både som läsläxa och att läsa tillsammans ur boken. 

Det läggs stor vikt vid att du deltar aktivt muntligt i diskussionerna av boken då det finns med som kunskapskrav även att kunna besvara frågor som hör till avsnittet vi läst. 

 

 

BEDÖMNING:

Löpande bedöms elevens läsförståelse och sätt att diskutera och framföra välgrundade åsikter.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
Svenska - läsutvecklingen bokcirkel
Uppgifter
Vecka 48 och sammanfattningen av kapitlet.
Skriv en sammanfattning om vad kapitlet handlade om denna vecka.
Svart Bälte- Klantskallarnas konung

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback