Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik åk 2, talområdet 0-20 läsåret 20/21

Västra Berga skolas anpassade grundskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Talen 0-20: Du får räkna antal, lära dig om talens ordning, benämna dem samt skriva dem. Talen 0-20: metoder för addition och subtraktion. Du får även förståelse för ämnesspecifika ord, begrepp och symboler som tillhör arbetsområdet. Du får också bygga mönster.

Syfte med arbetsområdet (Varför?)

Eleven ska utveckla kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Den ska bidra till att eleven utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Undervisningens innehåll (Vad?)

Konkreta mål till eleven:

Du ska
- kunna talraden upp till 20.

- få taluppfattning upp till 20 och kunna koppla siffror med antal

- kunna skriva och benämna siffrorna 0-20

- kunna räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-20

- utveckla förståelse för symbolerna = + och -

- förstå samt använda ord och begrepp som är kopplade till området t ex fler/färre, lika många, före, mitten, efter, först-sist, framåt/bakåt, en mer/en mindre, flest/minst

- pengars värde och enkla beräkningar med sedlar och mynt.

 

Undervisningens innehåll (Hur?)

Du kommer att arbeta på olika sätt med konkret material. Du kommer också att arbeta med olika matteprogram på datorn och din ipad. Du kommer att fortsätta att träna på att forma och skriva siffrorna.

Du har matematik både enskilt och i grupp. För att tydliggöra och synliggöra matematiken använder du konkret material såsom klossar, Numicon och föremål som vi hittar i naturen.

Du får lära dig viktiga ord som behövs i matematiken som 

 

Bedömning

Läraren bedömer dig utifrån observationer samt Skolverkets bedömningsstöd i matematik för grundsärskolan. Läraren kommer att bedöma din förmåga att:

-lösa olika uppgifter som har med arbetsområdet att göra

-förstå talen upp till 20

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

lösa matematiska problem,

använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.

Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.

Enheter och uttryck för tid, till exempel minut, igår, vecka.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.

Naturliga tal mellan 1 - 100 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.

Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.

Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digital teknik.

Likhetstecknets innebörd.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras.

Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem.

Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.

Dessutom medverkar eleven i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 – 100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder.

Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.

Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer.

Dessutom medverkar eleven i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1-100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder.

Eleven använder enstaka ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler i samtal om matematik.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback