Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

6

Frihetstiden

Västra skolan, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Vi ska fördjupa oss i frihetstiden. Efter Karl XII:s död var många trötta på allt krigande och på enväldiga regenter. Folk började kräva mer inflytande och kungens makt minskade. Vetenskapsmännen blev då friare att arbeta och visa upp sina upptäckter. Många bra upptäckter och uppfinningar kom under den här perioden.

Målet med undervisningen är

 •  utveckla förmågan använda historien för att förstå dåtid och nutid (tidsperioder, händelser m.m.)
 •  utveckla förmågan kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
 •  utveckla förmågan att reflektera hur historiska händelser har påverkat dagens samhälle.
 •  utveckla förmågan att använda och förstå historiska begrepp.

 

Målen med arbetsområdet är att du

 • ska kunna grundläggande fakta om hur det var att leva under frihetstiden och vilka upptäckter som gjordes.
 • ska kunna jämföra livet under frihetstiden med andra historiska perioder 
 • ska kunna förstå varför ståndssamhället började lösas upp och ha kännedom om de politiska partier som bildades.
 • ska kunna grundläggande fakta om de regenter som styrde Sverige under frihetstiden.

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta med frihetstiden genom att:

 • läsa och se på filmer om frihetstiden.
 • göra arbetsuppgifter kopplade till texterna.
 • ha genomgångar om de olika områdena i temat frihetstiden.
 • reflektera, samtala och resonera kring olika frågeställningar om frihetstiden.

 

Jag kommer bedöma:

 • din förmåga att redovisa kunskaper, skeende och gestalter.
 • din förmåga att föra resonemang kring orsaker och konsekvenser av historiska händelser.
 • din förmåga att använda aktuella begrepp i sitt sammanhang.
 • din förmåga att se samband och se skillnader/likheter kring historiska tidsperioder.
 • din förmåga att använda historiska källor.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback