Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

3

Bild åk 3

Vällsjöskolan F-6, Härryda · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Bilder har vi runt oss hela dagarna. Du ska i ämnet bild få lära dig hur du kan berätta med bild, lära dig olika tekniker och använda olika verktyg. Du ska förstå hur du skapar rum i bilden och förstå hur man kan beskriva och förstå eller tolka olika bilder.

Innehåll

Syfte

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Vad ska du få lära dig?

 • Du ska öva din förmåga att framställa bilder.

 • Du ska prova olika tekniker och metoder.

 • Du ska få kunskap om grunderna i färglära.

 • Du ska utveckla din förmåga att kommunicera med bilder.

 • Du ska få prova på att arbeta med lera och andra formbara material.

Arbetsbeskrivning - Hur?

 • Vi kommer att framställa bilder utifrån olika tekniker.

 • Vi kommer att arbeta med färglära.

 • Vi kommer att arbeta med olika material.

 • Vi kommer att rita/måla berättande bilder, t.ex sagobilder.

 • Vi kommer att berätta och skriva om egna samt andras bilder (bildanalys).

 • Vi kommer att arbeta med lera och andra formbara material.

 • Vi kommer att fotografera med iPad och redigera i bildprogram.   

Bedömning

 • Din förmåga att framställa bilder.

 • Din förmåga att prova metoder och tekniker.

 • Din förmåga att berätta om bilder.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback