Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Pedagogisk planering - Hästarna

Lagga förskola, Knivsta · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Här skriver vi i reflektion och analys om hur vi ska lägga upp det pedagogiska arbetet. Vi utvärderar veckans aktiviteter med hjälp av dokumentationer i form av bilder, filmer, spaltdokumentation och barnens alster.

Här dokumenterar vi varje vecka.

Frågorna vi utgår ifrån när vi reflekterar och analyserar är:

- vad är barnen intresserade av?

- vilket lärande sker?

- vad tror vi barnen utforskar? 

- hur kan vi gå vidare?


Läroplanskopplingar

varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,

dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen

kritiskt granska att de utvärderingsmetoder som används utgår från de grundläggande värden och intentioner som uttrycks i läroplanen,

resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande, och

kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål

följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,

följa upp och utvärdera vårdnadshavares möjligheter till inflytande, och 

analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback