Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Entreprenörskap och digitalisering - allas lika värde

Råå Montessoriförskola, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 12 november 2020

Råå Montessoriförskola är en av flera förskolor i Dibber som kommer att driva ett projekt i Entreprenörskap och digitalisering då vi kommer att bygga upp en egen digital studio på förskolan. Vi kommer att arbeta med "Digitalisering och allas lika värde"

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen. En egen digital studio ger oss stora möjligheter att ge barnen möjlighet att utveckla detta.

Syftet med undervisningen är att barnen ska ges möjlighet att utforska och ta del av olika digitala verktyg i våra digitala studios. Barnen kommer att vara producenter av digitalitet. Vi kommer att prova på olika digitala redskap och även olika metoder så som Green screen, merge cube, imotion mm.

Undervisningen kommer att ske i vår digitala studio som vi håller på att bygga upp. En pedagog kommer att gå ut med några barn i taget i vår studio för att upptäcka digitalitet.  Vi har flera olika digitala verktyg för att på flera sätt kunna skapa digitalitet i vardagen. Vi kommer att arbeta med ”Digitalisering och allas lika rätt”. Vi kommer att belysa allas olikheter men ändå lika värde på ett digitalt sätt där barnen kan skapa filmer via olika tekniker.

Vi kommer att reflektera tillsammans med barnen genom de filmer som görs samt noggranna fotodokumentationer.

I första hand kommer vi att genomföra det med barnen på Skeppet och Skutan , dvs 3-5 år,  för att sedan kunna implementera vissa delar även för de yngre barnen på Jollen och Ekan.

 I första skedet kommer Tina, Rasmus och Anna att börja arbeta digitalt med barnen på Skeppet och Skutan för att sedan visa övriga pedagoger. Tanken är att alla ska kunna ta del av vår digitala studio så småningom.

Målet är att barnen ska få möjlighet att ta del av olika digitala redskap för att få en förnimmelse av vad man kan göra med dem för att skapa nya lärmiljöer.

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter