Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Legorace 2020

Östra Karups skola, Båstad · Senast uppdaterad: 21 oktober 2020

Nu är det dags.... Ta fram en platta, fyra däck och legobitar. Bygg och ha kul tillsammans med en kompis. Den bil som kör längst vinner! Lycka till!

Syfte

Under veckorna 46-48 kommer vi att skapa glädje, gemenskap och goda kunskaper genom att tillsammans bygga och utforska  legobilar efter elevernas förmåga. Vi skapar en vikänsla på avdelningarna genom att tillsammans arbeta i grupp och lösa olika utmaningar som ges.

Undervisningen

Under veckorna bygger vi tillsammans bilar av Lego, som vi sedan släpper ner från en planka.  
Det gäller att få sin bil att åka längst. De tre bilar som åker längst på avdelningen tävlar mot de andra avdelningarna och vinnarna få ha Legorace pokalen på sin avdelning under året. Finalen spelas in och visas på respektive avdelning.

Men hur bilen ska se ut, bestämmer ni. Ska bilen vara tung, lätt, stor, hög eller vad är bäst? Testa er fram hela tiden!

Dessutom ska bilen ha ett namn och det bestämmer ni tillsammans. 

Vi skapar heja flaggor och hejar på varandra. 

Förutom bygga Lego bilar och kör race, gör vi under veckorna olika utmaningar, som handlar om Lego. Då gäller det att samarbeta och hjälpas åt hela gruppen för att kunna lyckas!

Lycka till!

Mål och utvärdering

Målet är att känna glädje och gemenskap genom att vara delaktig och få samarbeta med andra. Dessutom få goda kunskaper i att bygga och utforska hur er legobil ska köra längst. 

Utvärdering sker i grupp på avdelningarna genom att eleverna få visa tumme upp/tumme ner/tumme sådär efter filmvisningen av finalen, utifrån följande frågor:

Känner du att du har varit delaktig i legorace temat? (byggt en bil, varit med på utmaningarna, skapat en heja flagga)

Har du fått samarbetat med någon?

Känner du att du har lärt dig något under legorace temat?


Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback