Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SPR

Ht 23/24, Nyheter

Hammars skola A, Kristianstad · Senast uppdaterad: 19 januari 2024

Under läsåret kommer vi varje vecka arbeta med nyheter. Vi kommer titta på Lilla Aktuellt samt diskutera innehållet. Vi kommer också diskutera, sammanfatta och reflektera över nyheterna vi tagit del av utifrån demokratiska värden och principer.

Förmågor att utveckla

Du kommer utveckla dina kunskaper genom att;

- analysera samhällsviktiga frågor

- granska och värdera information

- reflektera över demokratiska värden principer och arbetssätt

 

Arbetssätt

Vi kommer varje vecka titta på nyheter från Lilla aktuellt där vi;

- diskuterar nationell och internationell samhällsinformation, skriver fakta om samhällsinformation

Bedömning

-Du kan hämta information om samhället

- Du kan redogöra för olika nyheter i världen

- Du kan med stöd skriva ner fakta om programmet

- Du kan ställa frågor och samtal om viktiga händelser 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att jämföra och reflektera över människors livsfrågor samt förhållanden i samhället under olika tider och på olika platser, och

förmåga att använda det samhällsorienterande områdets metoder och verktyg.

Hur val och prioriteringar på individnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.

Aktuella samhällsfrågor.

Metoder för att söka och använda information, till exempel textläsning, intervjuer och observationer. Olika källors användbarhet och tillförlitlighet.

Matriser i planeringen
Nyheter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback