Skolbanken Logo
Skolbanken

Herrängen/Älvsjöskogen 2. Projekt 2020/2021 - Kristallen

213241 Förskolan Rödkulla, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 21 oktober 2020

Älvsjös gemensamma tema för 2020/2021 är Hållbar framtid - Social hållbarhet. "LIka - Olika - Unika" möter "Intryck - Uttryck - Avtryck". På Herrängen/Älvsjöskogens förskolor gör vi det genom att vi utvecklar våra demokratiska värden och skapar framtidstro och förundras tillsammans med barnen. I den här planeringen formulerar vår avdelning en projektfråga och en projektbeskrivning. Det görs för att skapa en gemensam grund, ett nuläge att utgå ifrån, när vi bland annat planerar enskilda undervisningssituationer. Vår avdelning fördjupar arbetet med detta genom att fokusera på träd.

Projekt "Träd"

Projektbeskrivning:

Vi vill ge barnen möjlighet att uppleva och upptäcka naturen och fokuserar på träden. Träden är, liksom vi människor, lika, olika, unika.

Syfte: 

Vårt syfte är att ge barnen möjlighet att utveckla sitt samspel och sitt demokratiska förhållningssätt. Tillsammans med barnen undersöks olika trädarter och hur de förändras över årstiderna. Vad är lika, vad är olika, vad är unikt och vad heter de olika delarna på träden? Vi vill ge barnen möjlighet att utforska träden i helhet och i detalj och få förståelse för trädens betydelse för allt som lever.

Frågeställning: 

Hur samspelar barnen med varandra? Vad lär sig barnen om träd?

Vår metod:

Vi vill att barnen känner lust och glädje i sitt görande och i samspelet med varandra och vi arbetar i både hel grupp och mindre grupper. Tillsammans med barnen utformas miljön allt eftersom projektet går framåt. När vädret tillåter håller vi till på vår mötesplats "Målarhörnan" på gården.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback