Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F - 3

Texttyper

Bergviksskolan åk F-3, Söderhamn · Senast uppdaterad: 4 november 2020

Vi kommer att läsa, skriva och samtala om olika texttyper. Vi lär oss skillnader mellan olika texttyper samt när och hur de används.

 

Läsa

 • läsa berättande texter med flyt
 • läsa och förstå berättande text
 • läsa och förstå faktatext
 • träna på hur du ska göra om du fastnar i en text eller inte förstår

 

Skriva

 • skriva berättande text
 • skriva faktatext
 • använda stödord
 • svara på frågor om innehåll i texter

 

Samtala

 • ge och få respons på texter
 • samtala om olika texttyper

 

Bedömning

 

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 

 • Skriva med läslig handstil och på dator.

 • Använda punkt, stor bokstav och frågetecken.

 • Stava ord som du ofta använder.

 • Skriva berättelser med början, handling och slut.

 • Använda viktiga ord som hör ihop med det du skriver om.

 • Förstå ganska bra vad du läser.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback