Skolbanken Logo
Skolbanken

December & januari: språk och kommunikation med fokus på sagor.

Förskolan Paletten Örbyhus, Tierp · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Utmana barnen att upptäcka och göra egna SAGOR genom fantasi och föreställningsförmåga. Träna på språk och kommunikation genom fantasins värld. Bornholms modellen kommer vara grunden i samlingarna.

 Kartläggning barnens intresse:

Sagor, lärplatta och film, lekfullt lärande

Arbeta med sagor utifrån barnens intressen och utifrån de sagor Bornholms modellen innehåller.

Specifikt lärande:

Upptäcka att de kan skapa egna sagor. Upptäcka sagornas värd genom olika material, tekniker och sin egna fantasi och föreställningsförmåga, där de får upptäcka och utmana sitt kommunikativa förmåga. Barnen skall upptäcka fantasi och där kan allt vara möjligt. 

 Vad krävs av oss vuxna:

 Att vi är lyhörda, uppmärksamma på vad barnen gör, vad barnen är intresserade av.

Vi är förebilder för att ge barnen upplevelser som bidrar till lustfyllt lärande och skapande.

Vad krävs det av miljön:

Att vi erbjuder barnen tillåtande miljöer och aktiviteter till skapande under hela dagen.

Aktiviteter / utmaningar till barnen:

Att våga prova och upptäcka nya saker, att barnen vågar tro på sin egen förmåga.

Roliga och gemensamma stunder av lek och lärprocesser.

Hur dokumenterar vi:

 Foto, lärlogg, media, böcker och genom bloggen varje vecka


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback