Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7 - 9

Foto Optisk illusion

Fruängens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 oktober 2023

Själv eller tillsammans i en mindre grupp ska du fotografera. Du kommer att lära dig att tänka i bild och fotografera med olika bildutsnitt och ur olika perspektiv. Du kommer att arbeta digitalt och lära dig att redigera & analysera bilder. Optisk illusion är temat. Start vecka 35.

Foto

 

Tillsammans i en mindre grupp ska du fotografera. Du kommer att lära dig att tänka i bild och fotografera med olika bildutsnitt och ur olika perspektiv. Du kommer att arbeta digitalt och analysera dina egna fotografier samt kamraternas.  

 

 

 

Vad:

 

Under arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 

•kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

 

•skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

 

•undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

 

•analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

 

 

 

Det ska vi göra genom att:

 

·         Bildframställning

 

·          Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.

 

·          Presentationer av eget bildskapande.

 

·          Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

 

·         Redskap för bildframställning

 

·          Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

 

·          Material och verktyg för tvådimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

 

·         Bildanalys

 

·          Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

 

·          Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

 

·          Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

 

·          Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

 

 

 

 

Hur:

 

I undervisningen ska vi i grupp och enskilt:

 

·         Analysera samtida och historiska bilder.

 

·         Fotografera & redigera.

 

·         Göra kamratbedömningar.

 

·         

 

·        

 

 

 

 

 

När:

 

HT 2023

 

 

 

 

 

Material:

 

Uppgift Bildanalys

 

 

 

Ipad

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning

 

Du visar vad du har lärt dig genom:

 

Skriva en fotoanalys, lämna in ett grupparbete och göra en kamratbedömning.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bild 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback