Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Vårt samhälle åk 1

Klämmestorpsskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Vad är ett samhälle och vad behövs i ett samhälle för att det ska fungera? Vi lär oss mer om detta samt om olika yrken, lön, skatt och hur beslut tas i ett samhälle.

Målet med undervisningen

Du ska få lära dig;

- hur ett samhälle är uppbyggt. 
- vilken betydelse människor och arbetsliv har för samhället. 
- om olika yrken och samhällsfunktioner.
- om lön och skatt.
- hur beslut fattas i samhället.

 Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att;

- samtala i par/grupp/helklass.
- genomföra arbetsuppgifter enskilt och samarbeta i par/grupp.
- se korta filmer.
- skriva och rita.
- ev. göra något studiebesök.

Det här ska bedömas

Jag bedömer om du;

- kan berätta om några viktiga samhällsfunktioner och yrken.
- deltar aktivt i undervisningen.


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter