Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema Sagovärlden

Skogsgårdens förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 18 januari 2021

Vad:
Vi tänker oss att arbeta med detta tema under en längre tid. Både höst och vår. Vi kommer låta temat smyga in i de traditionella högtiderna också. Exempelvis snälla spöken vid halloween och sagotomtar vid jul. Vi kommer pyssla trollstavar, kronor och vrida lite på genus och färger. De kommer få färglägga bilder, skapa egna sagor och göra en sagoteater med inslag av dans och musik. 

Vi kommer också genomföra intervjuer med barnen där de får komma med sina idéer och att deras inflytande ska vara utgångspunkten för aktiviteterna. Vi har också gjort en koll med hemmen om vad de är intresserade av. 

I övrigt kommer temat genomsyra alla våra dagliga bestyr. 

Syfte:

Att barnen i vår barngrupp ska få en större möjlighet att möta de mjuka värden som finns i samhället och att de ska kunna välja utifrån vad de själva vill och inte utifrån vad en norm säger.

Vilket lärande vill vi ge barnen:

Stärka barnens självkänsla och självförtroende så att de ska kunna välja utifrån vad de själva vill och känner. Att utvidga deras fantasi och nyfikenhet.

Hur dokumenterar vi:

Genom foto och text.

Vi dokumenterar våra reflektioner/ analyser kring temat i unikum.

Hur går vi vidare?


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback