Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Tema Rymden årskurs 1

Malmaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 17 januari 2023

I Tema Rymden ska vi lära oss mer om stjärnor, planeter och annat spännande som finns i Universum.

Målet med undervisningen är att

  • eleverna ska lära sig mer om solsystemets himlakroppar och deras rörelser.
  • eleverna ska lära sig några nya ord och begrepp som har med rymden att göra.
  • eleverna ska utveckla förmågan att söka information ur olika källor. 
  • eleverna ska utveckla förmågan att läsa faktatexter. 
  • eleverna ska utveckla förmågan att skriva egna faktatexter och då kombinera text och bild för att förtydliga och förstärka sina budskap.

 

För att nå målen kommer vi att

  • läsa faktatexter.
  • se faktafilmer.
  • skriva och illustrera egna faktatexter.
  • studera modeller som visar hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma elevernas kunskaper formativt under arbetets gång.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser. Människan i rymden.

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt i söktjänster på internet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter