Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Rymden

Observatorielundens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 november 2020

Under temaarbetet rymden utforskar vi solen, månen och planeterna.

Syfte

Att utveckla en nyfikenhet, intresse och kunskap om Universum. Vi kommer att samtala kring hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra och hur detta påverkar oss här på jorden. 
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Jorden, solens och månens rörelse i förhållande till varandra.

Månens olika faser.

Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Undervisning

  • Gemensamma genomgångar
  • Faktafilmer
  • Läsa faktatexter från böcker och internet
  • Skriva enkla faktatexter samt egna rymdberättelser

 

Bedömning


Din förmåga att

  • beskriva hur solen, månen och jorden förhåller sig till varandra
  • beskriva varför vi har dag och natt samt de olika årstiderna
  • skriva korta faktatexter
  • kunna skriva enkla texter med läslig handstil.

Läroplanskopplingar

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback