Skolbanken Logo
Skolbanken

LEK

RULLSTENENS FÖRSKOLA, Härryda · Senast uppdaterad: 26 oktober 2020

"För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva." Lpfö 2018

 • Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att använda sin fantasi i leken
 • Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att leka tillsammans.
 • Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att ansluta till leken.
 • Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att verbalt uttrycka sina tankar och känslor.
 • Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att lyssna
 •  
 •  

Barnen har visat ett stort intresse  kring böckerna om den underbara familjen kanin. Vi har sett att den ger näring till barnens lek och de ger sig in i fantasins värld med hjälp av karaktärerna i boken. Att kunna leka tillsammans förutsätter någon form av gemensam förförståelse för det som de vill leka. Vi arbetar i små grupper det ger oss möjlighet att delta och vara nära i leken och stötta barnen i deras kommunikation. Det ger oss också möjlighet att följa upp och synliggöra barnens tankar för varandra och för de andra barnen i gruppen. För att ge ytterligare ingångar i deras lek så tillför vi bilder och filmer som utgår ifrån deras erfarenheter och deras gemensamma erfarenhetsvärld.

 

 

Utifrån Margareta Öhmans teorier kring barns lek så behövs dessa förmågor för att barnet ska erövra en bra lekstyrka

 

 1. Lekbarhet - barnet har en positiv inställning till att vara med andra barn i leken.
 2. Lekandets kod - Att förstå lekens signaler, att kunna läsa av ansiktsuttrycken. 
 3. Lekandets transformationer - Att kunna ta en roll. Kunna förvandla saker och platser. (Symboliseringsförmåga)
 4. Lekandets förhandlingar - verbala och icke verbala förhandlingar. 
 5. Lekandets hållbarhet - barns förmåga att läsa av när leken behöver näring och tillägg. Barnet är öppen för förhandlingar för att leken ska kunna fortsätta. Att ha förmåga att ta sig in i leken utan att störa leken.
  STRATEGIER VI VILL STÖTTA BARNEN ATT UTVECKLA FÖR ATT ANSLUTA TILL LEKEN
  Vara i periferin av leken för att vara tillräckligt nära för att förstå vad leken går ut på men inte störa. När de fått tillräckligt med information kan de närma sig leken med förslag och tillägg till leken som ger leken energi.
  En parallell lek som kan vävas samman med den pågående leken.
 6. Lekandets klimat - Skapa ett tillåtande och inbjudande lekklimat.

Strategier:

I trianguleringen uppmärksammar vi barnen på att lyssna och verbalisera sina tankar och åsikter. Vi ska vara lekbara vuxna, närvarande, lyhörda och positiva förebilder och skapa stunder av samvaro. Utifrån var barnen tar oss så tillför vi material som kan berika deras lek. Vi läser böcker och har reflekterande samtal. På vilan lyssnar vi på fantasifulla och magiska sagor om den underbara familjen kanin. På den ena vilan lyssnar vi på sagan och på den andra läser vi boken och har boksamtal.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback