Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Musik

Äventyrets förskola, Säter · Senast uppdaterad: 11 februari 2021

Vi har observerat att barnen på Månen och Solen är intresserade av och engagerade i de samlingar där vi sjunger tillsammans samt även när vi dansar och rör oss till musik. Detta är något vi vill utveckla tillsammans med barnen genom att exempelvis lära oss nya sånger, lyssna på nya genrer, spela på instrument och röra oss till musik på olika sätt.

Vad

Vi ska genom olika aktiviteter utforska musik, så som genom sång, rörelse, lyssnande och spelande.

 

Hur

Sjunga- de sånger vi kan men även introducera nya sånger. Sång-fiskedam., påse med djur och föremål att sjunga till. 

Lyssna på olika genrer- vad lyssnar barnen på hemma? vi lyssnar på pop, rock, klassisk musik, avslappnande musik osv. Vi vill använda en sjal för att flytta fokus från barnet till sjalen. Måla till olika musik.

Rörelse till musik- vi dansar till musik och lyssnar på rörelsesånger (typ, huvud-axlar-knä och tå). Miniröris, Kompisbandet och Bamsegympa.

Spela instrument- vi har många instrument som barnen kan få utforska (Instrumentpromenad).

 

Var

Sjunga- Till största del i samling, även ute.

Lyssna på olika genrer- I ateljén, även i en mindre samling/rum för att skapa en avgränsande yta. Röra oss till musiken på olika sätt.

Rörelse till musik- tisdagar i mysteriet, inomhus och utomhus.

Spela instrument- i samling/ i ett rum.

 

 

Varför

Vi vill att barnen ska känna lustfylldhet i aktiviteterna vi gör och att genom musikaktiviteter skapa trygghet i gruppen, samt trygghet för barnen på förskolan. Vi har märkt att barnen blir lugnade av musik och att det väcker barnens intresse och lustfylldhet. Musiken är något som vi har observerat att de allra flesta barn i barngruppen är intresse av. 

Vi vill även att barnen ska utvecklas inom själva musiken, att testa instrument, sjunga i olika tempo, använda kroppen för att känna musikens rytm och lyssna på olika genrer.

 

När

Vi delar upp barnen i tre grupper som genomför aktiviteterna på olika dagar. Till största del kommer dessa aktiviteter vara förlagda på tisdagar, onsdagar och torsdagar. 

 

Med vem

Vi har delat barngruppen i tre grupper, utifrån individen, för att barnen ska få ut så mycket som möjligt av aktiviteterna.


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Sångsamling med de yngsta barnen
Miniröris