Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matematik åk 4 - Kapitel 2 längd och räknesätt

Rådmansö skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Mål Jämföra och mäta längder Välja och byta enhet Se samband mellan addition och subtraktion Välja rätt räknesätt när du löser olika uppgifter Visa hur du gör när du löser problem

Tidsperiod:

Vecka 40 - 47

Vecka 47 - repetition av kapitel 1 och 2

Vad ska jag lära mig?

Mål

 • Jämföra och mäta längder
 • Välja och byta enhet
 • Se samband mellan addition och subtraktion
 • Välja rätt räknesätt när du löser olika uppgifter
 • Visa hur du gör när du löser problem

Begrepp

 • längd (avstånd)
 • linje
 • sträcka
 • enhet
 • addition (summa)
 • subtraktion (differens)
 • algoritm (uppställning)

Hur kommer jag att arbeta?

Du kommer att:

- arbeta utifrån Gleerups digitala läromedel matematik 4

- delta i matematiska samtal och diskussioner

- se kortare filmer

- arbeta med matematiska begrepp och enhetsomvandlingar (längd)

- du kommer att få möjlighet att arbeta i Matteborgen 4b och repetera klockan och tid

- Du kommer att utföra beräkningar digitalt och i matematikhäfte

 

Hur ska jag visa mina kunskaper?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån:

- ditt deltagande i matematiska samtal

- genomförda uppgifter under lektionstid (muntliga och skriftliga)

- din förmåga att använda längdenheter och din förmåga att göra enhetsomvandlingar

- din förmåga att uppskatta längd

- skriftliga diagnoser och ett skriftligt prov på arbetsområdet


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

Rationella tal och deras egenskaper.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter