Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

2 - 3

Åk 2 Terminsplanering Slöjd

Österskärsskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Vi övar bland annat på att utveckla den kreativa förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av ändamålsenliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

         

Vi arbetar utifrån idéutveckling-övervägande-framställning-värdering av arbetsprocessen.

Detta arbetar vi med under detta läsår:

- Lär oss hitta i salen, där säkerhet i salen, hur man med säkerhet använder sig ändamålsenligt av verktyg och redskap.

- Vi gör egna tärningar som kan bli ett eget spel eller halsband. Om man vill får man använda glödritningspennan.

- Vi övar vår fantasi och kreativitet genom att utforma figurer i form av godismonster eller datavirus, en kreativ övning med fokus på sin fantasi. Inspiration utifrån en dikt. Eleverna får öva att mäta, planera, spika, vira med ståltråd, limma och måla.

- Vi skissar och formger en egen smörkniv, lär oss hur man bearbetar materialet bok, al eller en. Kunskap om hur man ytbehandlar köksredskap för att de ska hålla länge och i kontakt med matprodukter. 

- Extra: Om tid finns bearbetar materialet ene, gör en nyckelring/halsband.

Kunskapskontroll:

- Eleven skissar och skriver i loggbok. 
 
- Muntlig och/eller skriftlig värdering av arbetsprocessen efter uppgift.
 
 
 

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.

Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Vi formger en egen smörkniv
Vi gör godismonster eller datavirus!
Vi tillverkar tärningar
Tillverka tärningar
Formge din egen smörkniv!
Vi skapar godismonser & datavirus!

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback