Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Klockan och tid

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 26 oktober 2020

Vi tränar klockan, analog och digital. Vi uppskattar och räknar med tid!

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • avläsa klockan, både analog och digital.
 • uppskatta tid.
 • räkna med tid.
 • skriva datum.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • avläsa klockan, både analog och digital tid.
 • uppskatta hur lång tid olika saker tar.
 • räkna hur lång tid det är mellan två klockslag.
 • skriva datum på minst ett sätt.

Du visar att du kan när du berättar (muntligt och skriftligt) hur du tänker och genom olika arbetsuppgifter och diagnoser.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att göra ett inledande test för att se vad just du behöver träna och ett avslutande test för att se vad du har lärt dig.

Detta kommer du få möjlighet att träna genom:

 • gemensamma genomgångar.
 • uppgifter enskilt och i par.
 • träna på iPad och stenciler.
 • berätta och lyssna på andras lösningar.

 


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback