Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Rymden

Forssaängskolan F-6, Borlänge · Senast uppdaterad: 26 oktober 2020

I detta arbetsområde kommer du få lära dig mer om solsystemet och planeterna som ingår där. Du kommer få en ökad förståelse om universum samt hur olika naturvetenskapliga fenomen förklarats historiskt.

 

Ord och begrepp du kommer möta i detta arbetsområde:

 

 

 

I detta område ska du träna på att förstå och kunna använda följande ord:

 

Solsystem, planeter (planeternas namn), universum

 

 

 

 

 

Målet med arbetet är att:

 

- Repetera kunskaper kring solen, jorden och månen

 

- Få en ökad kunskap om solsystemet och planeterna som ingår där

 

- Få en ökad förståelse för universum och hur olika naturvetenskapliga fenomen förklarats historiskt

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll (åk 1-3) som tas upp i detta område:

 

  • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.

 

 

 

 

 

För att uppnå målen med arbetet kommer vi att:

 

- ha gemensamma genomgångar med diskussioner i helklass

 

- titta på pedagogiska filmer samt arbeta med dessa på olika vis

- Arbeta med kooperativt lärande

 

- Läsa faktatexter

 

- I smågrupper söka fakta och skriva egna faktatexter om en tilldelad planet samt skapa en plansch

 

 

 

 

 

Du kommer att få visa att du lärt dig genom att:

 

- delta aktivt under genomgång och lektion

 

- delta aktivt vid filmtittande och diskussioner/kooperativa lärmetoder 

 

- delta aktivt vid skapandet planscherna i smågrupper

- Redovisa din plansch/planet tillsammans med din grupp

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter