Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Planering Grodan 2020-2021

Lärkans förskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 26 oktober 2020

Vision Utifrån barnens intressen och förförståelse skapar vi en verksamhet baserad på upplevelser där inflytande, utveckling/lärande samt normer och värden bildar en helhet.

I vår verksamhet skapar vi förutsättningar för barnen att utvecklas mot läroplanens samtliga mål. Tema är ett verktyg i detta arbete.

Babblarna

Vi har valt att fortsätta arbeta med Babblarna. Våra "nya" barn ska få lära känna Babblarna och våra "gamla" barn fortsätta att utvecklas tillsammans med dem. Vi vill stärka barnens sociala samspel, utmana barnens skapande förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse samt skapa en trygg barngrupp. Vi vill också väcka ett intresse för naturvetenskap, teknik och miljö.

Varför har vi valt detta projekt

Syfte

Vi har valt att fortsätta arbeta med Babblarna för att de tilltalar de små barnen mycket, de känner oftast redan till dem och lockas av dem. Våra "gamla" barn visar fortsatt intresse för babblarna. Babblarna täcker flera utbildningsområden som vi vill utbilda barnen i såsom motorik, språk, matematik, kreativitet, natur/teknik, känslor/socialt och värdegrund.  Vi tänker arbeta med babblarna och göra aktiviteter som motsvarar vad den figuren står för. Varje Babblarna ska presenteras med andakt, mystik och lockelse. Varje Babblare kommer bli läst om, målad, språkligt tränad och sedan ha speciella aktiviteter utifrån sitt ämnesområde: 

Bobbo- motorik

Bibbi- matematik 

Babba-språk 

Doddo- socialt samspel, värdegrund 

Diddi- kreativitet

Dadda- natur/teknik. 

 

Syfte med just Bobbo:

Bobbo står för motorik och rörelse. Vi vill att barnen utvecklar sin motorik och blir inspirerade till rörelse. Vi vill att barnen ska känna glädje med musik, rytmik och dans. Syftet med det är att få möjlighet att få prova nya rörelse-sätt, och kroppsuppfattning. Vi använder oss av rytmik-cd ”Rörelsesånger” som täcker motorik för hela kroppen.

Syfte med just Diddi:

Diddi ska komma med kreativitet och skapande. Vi vill erbjuda barnen nya uttrycksformer måla, måla med stämplar, rita, göra slime, måla med fingerfärg, måla utomhus, göra Babblarna i lera och måla.

Syfte med just Babba:

Babba står för språkutveckling. Vi vill att Babba ska öka barnens intresse för språket och locka barnen att språka på ett glädjefullt sätt. Vi pratar om babblarnas olika namn och deras färger, rim och ramsor, sång, flanosagor, och upprepa barnens egna namn. Vi kommer arbeta med högläsning och samtal kring olika böcker för att lägga grunden till att se på böcker/läsning på ett positivt sätt.

Syfte med just Bibbi:

Bibbi står för matematik. Vi bekantar oss med siffror och olika begrepp såsom  lång, kort, stor, liten, meter och centimeter. I samlingar kommer Bibbi ha med räkneramsor och olika matematikuppgifter.

Syfte med just Dadda:

Dadda står för naturkunskap och teknik. Dadda följer med oss i utemiljön. I den mån det är möjligt lär vi känna närområdet och naturen runt omkring förskolan. Dadda presenterar olika experiment, där barnen får ställa hypoteser och bekantar sig med olika begrepp.

Syfte med just Doddo:

Doddo står för socialt samspel och värdegrund. Vi bekantar oss med våra och andras känslor såsom arg, ledsen, förvånad, glad, rädd och sur.  Doddo-figuren kan komma fram när någon behöver en extra kram eller vid konflikt när känslorna är aktuella. Vi vill att barnen ska använda sig av stopp och lyssnar på sina kompisars stopp.

 

Långsiktig förväntad effekt/ förändrat kunnande:

Barnen använder fler och andra ord/tecken att göra sig förstådda

Barnen tar egna initiativ till att aktivera sig med det material som erbjuds

Barnen använder sig av matematiska begrepp i vardagen

Barnen säger/gör stopp och lyssnar på andras stopp

Barnen följer instruktioner och ökar sin motoriska utveckling

Barnen vågar utrycka sina känslor och tankar

 

Introducering av temat

Babblarna finns i vår miljö, vi kommer introducera allt eftersom vi arbetar med dem.

(Vilka miljöer, material, aktiviteter introducerar vi för att väcka barnens nyfikenhet inför temat)

 

 

Under arbetet med vårt tema utgår vi kontinuerligt från barnens tankar och intresse. Vi skriver reflektionsprotokoll veckovis där vi reflekterar kring det som skett och hur vi arbetar vidare.

Reflektionsprotokollen är pedagogernas arbetsmaterial, vårdnadshavare kommer att kunna följa verksamheten i Lärloggen.

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback