Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Teknik - Att arbeta med Teknik

Harbo skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 26 oktober 2020

Området ska hjälpa eleverna att förstå att teknik inte enbart är ett verkstadsämne utan ett ämne som kan innehålla kunskaper från många olika områden. Teknik finns runtomkring oss och det kan vara intressant att veta detta och lära sig hantera vardagsteknik. Eleverna får också lära sig kommunicera teknik med hjälp av skisser, ritningar, texter och berättande. Vi kommer att läsa från boken UTKIK teknik.

 

 När du har arbetar med "att arbeta med teknik" får du lära dig:

- teknik som skolämne
- att förklara teknik
- skisser och ritningar
- tekniska uppdrag

Viktiga ord och begrepp:

teknik
tekniskt system
komponent
symboler
skiss
ritning
sprängskiss
3D
modell
uppfinning
patent

 

Vi kommer att:

  • Diskutera och samtala gemensamt i hela klassen, men även i mindre grupper.
  • Se filmer
  • Göra små undersökningar av olika tekniska lösningar.
  • Fundera över utvecklingen av olika produkter och fundera ut förbättringar.

Bedömning

Bedömningen kommer ske genom inlämningsuppgifter och de praktiska uppgifter vi gör i klassrummet.

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback