Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

KALAS 2020

Ludvika gårds förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 26 oktober 2020

Blåsippan anordnar kalas i slutet av varje månad för de barn som fyllt år under månaden. Vi uppmärksammar barnet/barnen som fyllt år, samtalar om veckodagar, månader och årstider.

 

Var är vi?

Vi har valt att ha ett kalas i slutet av varje månad för de barn som fyllt år under månaden. Att få känna sig sedd och uppmärksammad är  en viktig del i den personliga utvecklingen hos varje individ.

Vi pedagoger ser det även som ett bra tillfälle att samtala med barnen om veckodagar, månader och årstider, vi upplever att detta är något som våra barn behöver få mer erfarenheter och samtalstillfällen om för att lära sig mer om dessa.

 

Vart ska vi?

Se kopplingar till läroplanen.

Vi vill att alla barn ska få möjligheten att känna sig sedda och uppmärksammade bland annat genom att påvisa och uppmärksamma deras födelsedagar. Vi vill främja och stärka barnens egenvärde och känslan av att vara betydelsefull. Vi vill att alla barn ska få känna sig delaktiga i att uppmärksamma varandra vid dessa tillfällen och på så vis främja en god kamratskap och gemenskap i gruppen.

Vi vill även ge barnen ett tillfälle att få träna på veckodagar, månader och årstider. Att uppmärksamma detta genom att ha kalas hoppas vi blir ett roliga och minnesvärda lärotillfällen.

 


Hur gör vi?

I slutet av varje månad anordnar vi ett kalas på avdelningen för de barn som fyllt år under månaden. Vi hjälps åt tillsammans med barnen att dekorera stora lekrummet genom att sätta upp ballonger, girlanger, pärlor och ett stort grattiskort som barnen varit med och tillverkat.

Vi har sedan en gemensam samling där vi berättar vilka barn som fyllt år och delar ut födelsedagskort. Vi samtalar om veckodagar, månader och årstider för att skapa en medvetenhet hos barnen genom att knyta detta till de barnen som fyllt år.

Sedan får de övriga barnen gå in i lekrummet där kalaset hålls, de barn som fyllt år går sedan in en liten stund efter och då sjunger alla barn och pedagoger "jag må hen leva". De barn som fyllt år får sedan önska en varsin låt som vi dansar till tillsammans. Vi sätter oss tillsammans äter frukt och har det trevligt tillsammans. De barn som fyllt år får även välja vilket matbord och plats de vill sitta vid måltiden, man får till och med välja en "frökenplats".

Vi dokumenterar med hjälp av bilder och ett inlägg i Unikum för varje enskilt barn kopplat till denna planering.

 

Hur blev det?

Vid terminens slut utvärderar arbetslaget.

 


Läroplanskopplingar

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback