Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

SO åk1

Centralskolan, Tierp · Senast uppdaterad: 26 oktober 2020

Under läsåret ska du få arbeta med och lära dig mer om:   kamratskap jämställdhet familjen rätt och orätt mänskliga rättigheter  barnkonventionen Kristendomen - några högtider och delar av bibeln hembygden våra världsdelar - orsaker till varför människan flyttar olika yrkeskategorier hur samhället är uppbyggt

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas


Du ska utveckla förmågan att samtala om och reflektera kring olika livsfrågor samt grundläggande mänskliga rättigheter.

Du ska kunna reflektera över de olika orsakerna till att människan flyttar mellan olika länder.
Du ska känna till några bibliska berättelser samt ha kunskaper om några kristna högtider och varför de firas.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få arbeta med:

livsfrågor - t.ex. hur man är en bra kamrat, vad är rätt och orätt,
barnkonventionen och grundläggande mänskliga rättigheter
några bibliska berättelser,
några kristna högtider och andra traditioner- t.ex. jul, påsk m.mI arbetet med detta kommer du att få:

samtala i gruppen,
läsa olika texter,
lyssna på berättelser och information,
titta på filmer och bilder,
delta i övningar och pyssel

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde ska du...

...ha deltagit i samtal och diskussioner kring olika livsfrågor och grundläggande mänskliga rättigheter.
...ha grundläggande kunskaper och kunna berätta om några av de kristna högtiderna samt andra traditioner och högtider som firas i världen.


Läroplanskopplingar

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback