Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Äventyrsveckan åk. 6

Obbola skola, Umeå · Senast uppdaterad: 27 oktober 2020

Vi läser Äventyrsveckan av Sofia Nordin.

Arbetsgång

Eleverna tar del av boken genom högläsning i par och får sedan på olika sätt arbeta med det lästa. I vissa fall får eleverna skriva individuella svar och reflektioner utifrån givna frågeställningar och det kommer även ges stort utrymme till diskussioner såväl i grupp som i helklass.  

Konkreta mål

  • Du ska kunna fundera över handling samt personer och miljö.
  • Du ska kunna läsa boken och svara på frågor som finns på, mellan och bortom raderna.
  • Du ska kunna reflektera kring betydelsebärande ord.
  • Du ska kunna sammanfatta handlingen.
  • Du ska kunna delta i samtal kring det lästa.

Bedömning

Det som kommer att bedömas är dina skriftliga reflektioner samt ditt deltagande i klassrumsdiskussioner.


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
Äventyrsveckan - reflekterande läsning och skrivning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter