Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

FN Ht 20

Nyhammars skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 26 oktober 2020

Vad är FN? Vad är barns rättigheter? Jag kan! Vad kan du och hur ser det ut för barn i andra delar av världen?

Vad ska jag arbeta med?

Vi ska i grupper F-3 arbeta med:

 • Vad är FN?
 • Vad är Barnkonventionen och barns rättigheter? 
 • Varför firar vi FN-dagen?
 • Vi ska fördjupa oss i temat "Jag kan", som utgår från Barnkonventionen. 

 

Hur ska jag arbeta?

Du kommer att:

 • Lära dig mer om FN och deras arbete.
 • Få arbeta utifrån temat "Jag kan- vi kan".
 • Diskutera: Kan alla barn ta sig säkert till skolan? Kan jag ta mig säkert till skolan? Vi studerar skolvägar runtom i världen och du målar din egen skolväg.
 • Ta ställning i "jag-kan-frågor" ur Barnkonventionen, utifrån en övning kallad "Fyrfältaren".
 • Diskutera begreppen rättighet och önskemål utifrån bildstöd.
 • Rita några saker som du kan.

Vad ska jag kunna?

Jag ska :

 • Känna till vad FN är.
 • Känna till varför vi firar FN-dagen.
 • Känna till vad Barnkonventionen är och några av barns rättigheter.
 • Känna till någon symbol som symboliserar FN.
 • Förstå skillnaden mellan en rättighet och ett önskemål.
 • Ta ställning och uttrycka din åsikt.
 • Formulera några saker som du redan kan.

Detta visar jag genom att:

 • Delta i gruppernas samtal kring temat.
 • Delta i de olika aktiviteterna.

Läroplanskopplingar

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback