Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 3

Modersmål, tigrinja för F-3

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 26 oktober 2020

-Modersmålsundervisning i grundskolan har stor betydelse för barnets identitet och för att kunna hämta kunskap som finns hos föräldrarna och äldre familj medlemmar. ተማሃራይ መንነቱ ክፈልጥን ፍልጠት ካብ ወለዱን ቤተ ሰቡን ንኽቐስምን ቋንቋ ኣደ ዓቢ ተራ ኣለዎ። -Modersmålet förstärker grunden för barnets förmåga till inlärning. ቋንቋ ኣደ፡ ናይ ተማሃራይ ናይ ምምሃር ዓቕሚ ሰረት የደልድል። Det hjälper barnet att lära sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare. ካልእ ቋንቋን ካልእ ዓይነት ትምህርቲ ብቐሊሉ ንኽሀሃር ይሕግዞ። -Flerspråkighet är en stor fördel för samhället och bygger broar mellan olika kulturer. ናይ ቋንቋ ብዙሕነት ንሓደ ሕብረተሰብ ብልጫ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ኣብ ሞንጎ ዝተፋላለዩ ባህላት እውን መራኸቢ ድልድል ይሃንጽ'ዩ።

Syftet med undervisningen 

Du ska lära dig skriva, läsa  och uttrycka dig på ditt modersmål.

Du ska kunna förstå enkla korta texter som  sagor, dikter, berättelser.
Du ska kunna skriva korta meningar, texter.

 

Förmågor som vi ska utveckla

Du ska skapa en text där ord, bild och ljud samspelar.

Du ska utveckla din förmåga att muntligt uttrycka  tankar, känslor och åsikter.

Centralt innehåll som vi ska studera 

Lyssna på uttal, betoning och satsmelodi.

Koppla uttal med bokstäver. Koppla bokstäver med ljud och bilder. 

Kopiera och skriva enkla ord, meningar och korta berättelser. 

Berätta om välkända ämnen som skola, familj, hobby, natur.

Läsa och förstå korta texter, enkla sagor, komik böcker. 

Aktiviteter

Förskoleklass:

Att spåra punktskrivna ord, känna igen liknande ord och skriva av ord och bokstäver

 

Sagoläsning ;lyssna, förstå och återberätta 
Att prata  t.ex.årstider veckodagar, helger och månader.
Berätta om  djur, frukt och grönsaker

Träna på uttal och främst vokaler som är typiska för tigrinja.

ÅK 1-3

Lära sig läsriktning
Identifiera språkets bokstäver kopplade till bilder.
Förstå sambandet mellan ljud och bokstav
Läsa med förståelse, bli bekanta med lässtrategier; läsa tyst och högt
Lära sig alfabetisk ordning och känna igen mönstret som bokstäverna i varje grupp följer.
Läsa och återberätta innehållet i en text.

 

Stödverktyg

Böcker

Filmer

Internet

Dator 

 

Arbetsformer


Individuellt och grupparbete 

Utvärdering/bedömning-när och vad jag kommer att utvärdera/bedöma

Elevens sätt att läsa, skriva och uttrycka sig samt elevens förmåga

att använda språket i jämförelse med svenska.


Min formativa bedömning kommer att ske på följande vis

Genom min observation av elevens muntlig presentation, skrivande produktion  och grupparbete.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Matriser i planeringen
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk F-3
Uppgifter
FIDEL

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback