Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

F

Genetik, Signalsystemet, Evolutionen v35-48

Hallsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 26 oktober 2020

Under veckorna 35-48 kommer vi i biologi att arbeta med områdena "Genetik", "Signaler som styr" och "Evolutionen".

Planering i NO åk 9 2020-21 Under varje avsnitt gör ALLA Testa dig själv t.o.m Resonemangsfrågor 

V. 

Arbetsområde 

Aktiviteter 

 bedömning 

34 

Introduktion till Gleerups 

 

 

35 

Signaler som styr 

Nervsystemet och hjärna. Lab: Undersök 3 – Testa ditt minne (a483) 

MÅNADENS NO 

SKRIFTLIGT Uppgift: Sömn för hälsans skull 

Hållbar utveckling 

Lär mer 

Repetition 

 

36 

Genetik 

Det handlar om gener.  
DNA och RNA 

 

 

37 

Genetik 

Genteknik och DNA 

Svarta och vita kaniner 

Hur könet arvs 

Arvsanlag kan förändras 

För ädling av växter och djur 

 

 

Uppdrag 2 

Genetiska kulringar (a851) 

lämna in när du är klar 

Uppdrag 3 

Släkttavlor i genetik(a591) 

När du är klar ska du börja skriva månadens NO 

https://gleerupsportal.se/laromedel/biologi-7-9/article/337ff58b-f4aa-4697-9bb2-e9ee85e0e1d2 

 

 

38 

Genetik 

Ta ställning om PKU (Googla)NTS test, Kromosomavvikelse, eller GMO-grödor (a2617). Samplanering med språklärare (argumentering och analys) 

 
﷟HYPERLINK "https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1kI6Sn-0006aF-3l&i=57e1b682&c=7j73MZUb3SCumtFdSRz1RWhK4puBrBFoe2lt-SSw0zznHAF5F1H5EpRF2wM53ZeNCkk00ow557F7S-kHn1GAVfw4nFBbOoifWHWhA6HG68OqNTJhVjWKDohJJDrHoXKcAX1-dNAXdkiqKSPme8VhI9-pYNyIAz_rmjf1jPvxCaVF4fRxBl1tSCNgd0BrHVQnL21ZWFGCem6yKjJ7gcr7jJIusKGimkexmk_lRf_UNcHO84awZ7Kq292xj0_Cr4ktm4HiYyze6PlrM-ToQcRIuSCDGNhdqMvyitDh1wT19A1vBP9JxK3WPrxHqSTIbuxe35qla-Wh09PHj4jgZUi45g" 

39 

Genetik 

Lab: Laboration 1 - Ta fram DNA ur en kiwi (a207). Skriv labbrapport (lösmall). 

https://gleerupsportal.se/laromedel/biologi-7-9/article/e63f2adb-b741-4e6e-970f-1858968b3fb0 

Matris för bedömning 

https://gleerupsportal.se/uploads/53/tibi_matris_for_att_granska_kommunicera_och_ta_stallning.pdf 
 

40 

Evolution 

Fossilen berättar (a7748). Livets historia (2271) 

Prov på Genetik 

41 

Evolution 

Människans utveckling (a3565). Lab: Uppdrag 2 – Hur evolutionen fungerar (a466). 

 

45 

Evolution 

Galapagosöarna inspirerade Darwin (a9646).  

 

46 

Evolution 

Livet utanför Jorden (aa2574), Repetition 

 

44 

HÖSTLOV 

HÖSTLOV 

 

47 

Evolution 

Skrivuppgift 

Evolutionsteori 

 

48 

 

Prov 

Evolution 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter