Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

På och avklädning Blåbäret

Förskolan Bäret, Ludvika · Senast uppdaterad: 2 september 2022

På och avklädningen är bra tillfällen till träning av kroppsuppfattningen, färger, matematik, språk och begrepp. Det är också ett mycket bra tillfälle för oss att synliggöra barnens lärande: "Titta nu kan du själv!"

 

Var är vi?

 

Det är väldigt tydligt uttryckt i vår läroplan att hela dagen och allt vi gör med barnen är lika viktigt. Barn lär sig hela tiden och det vi kan påverka är vad de lär sig. Att få stärkt självförtroende, plötsligt få nya språkliga, matematiska och nya motoriska färdigheter kan ske precis när som helst under dagen.

 

Vart ska vi?

Utifrån läroplanen vill vi skapa förutsättningar för att barnen ska kunna utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.


Hur gör vi?

  • Vi pedagoger har ett positivt förhållningssätt med en medvetenhet att vår inställning är viktig. Vi pedagoger fokuserar på att uppmuntra barnen och göra på- och avklädningen till en positiv upplevelse.
  • Vi har barnen indelade i tre grupper. Vi bestämmer att gå ut med en grupp i taget i hallen så att vi får en lugn miljö när vi ska gå ut och vi gör likadant när vi går in. Första gruppen äter frukt och går ut direkt. Grupp 2 och 3 har sina aktiviteter först och sen går ut.
  • Vi pedagoger fokuserar på att ha ett förhållningssätt där vi ger barnen ökat självförtroende och en känsla av att klara så mycket som möjligt själv. Vi ger mycket positiv feed-back när de försöker själva.
  • Vi pedagoger samtalar med barnen om kroppsdelar, färger, antal, klädernas namn osv samt använder så många ord och begrepp som möjligt.
  • Vi uppmuntrar och ger barnen tid att försöka själva. Vi uppmärksammar dem också på deras eget lärande. "Förr kunde du inte, men nu kan du !"
  • Vi diskuterar på reflektionstiden hur på- och avklädningen fungerar och delger varandra muntligt eventuella förslag, funderingar och erfarenheter osv.
  • Vi pedagoger använder oss utav bildstöd. (Klädschema i hallen), vi ser till att uppdatera efter olika väder.

Hur blev det?

 

 


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback