Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Konstens grunder- figur och form

Strömsskolan, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 27 oktober 2020

Ni kommer nu fortsätta att arbeta med konstens sju grunder. Ni har arbetat med linjer och är nu inne på figur och form.

Former kan vara i 2D  eller 3D. 

De kan vara geometriska former (cirkel, kvadrat, triangel osv) eller organiska former (från naturen, ex blad). 

Figurer är en linje där ändarna möts (2D), ex en kvadrat medan en form är när figuren är i 3D och en kvadrat blir en kub.

Relaterad bildRelaterad bild

 

Se film hur du jobbar med skuggning av former. 

https://www.youtube.com/watch?v=aUxwzFy1rPs

Ni kommer få möjlighet att öva på att lägga skugga för att skapa form, struktur och djup i en bild.

Till en början kommer ni att pröva på att lära er utnyttja blyertspennans egenskaper, senare kommer ni också

att testa på att skapa skuggor, struktur och djup i en bild med hjälp av färg.

Vi kommer också att gå igenom olika viktiga begrepp som rör teckning, form och perspektiv. 


Läroplanskopplingar

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen
Matris för bild år 4-6
Uppgifter
Blyertspennans egenskaper.
Vart faller skuggan?
Färg, form och skugga.

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback