Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SPR

Tema- boende och närmiljö

Söderportgymnasiet, Kristianstad · Senast uppdaterad: 27 oktober 2020

Lär oss tecken inom detta område.

Vad gör vi?

Titta på var och hur vi bor.

Prata kring boende.

Vilka saker finns i vårt hus?

Gå promenader.

 

Hur gör vi?

Vi använder oss av bild, tecken och tal.


Läroplanskopplingar

1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.

2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.

Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.

Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.

Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.

Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.

Tolkning av olika kommunikativa uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter