Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

8

Mall hi: Första världskriget

Söndrumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 27 oktober 2020

År 1914 hade det varit fred i Europa i mer än 40 år, framtiden såg ljus ut, även om Europas stormakter rustade för krig. I Sarajevo den 28 juni 1914 tändes gnistan som gjorde att första världskriget bröt ut.

Syfte (från Lgr11):

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

 

Tid: ca 15 antal lektioner

För att nå E:

·       Veta orsakerna till första världskriget

·       Kunna beskriva 2-3 viktiga händelser under kriget 

·       Kunna förklara Versaillesfreden

·       Kunna beskriva 1-2 saker hur Sverige påverkades av kriget

 

Begrepp: Skotten i Sarajevo, Frans Ferdinand, nationalism, imperialism, allianser, Schlieffenplanen, skyttegravskrig, ubåt, stridsvagn, senapsgas, kulspruta, Versaillesfreden, västfronten, östfronten, Svarta handen, ryska revolutionen, Sveriges neutralitet

 

För att nå högre betyg:

För att nå högre betyg behöver du med dina baskunskaper som grund kunna:

  • dra slutsatser (ex. vikten av att USA gick med i kriget)
  • argumentera (ex. vilka händelser anser du är extra viktiga under första världskriget)
  • jämföra  (ex. skillnaden mellan ett ”gammalt” krig mot det ”moderna” kriget med moderna vapen och konsekvenser för soldaterna)
  • byta perspektiv (ex. se kriget ur en soldats och högre befälhavares synvinkel)

 

Så här kommer vi att arbeta 

·      Arbeta med boken. (Digitalt eller analogt) 

·      Genomgångar. 

·      Diskussioner. 

·      Olika uppgifter. 

·      Titta på filmer. 

·      Eget arbete. 

 

Bedömning 

Bedömning sker löpande, vilket betyder att du under lektionerna har möjlighet att visa dina kunskaper. Det kan t.ex. vara i gruppdiskussioner, samtal med lärare och uppgifter på lektionerna.  

Du kommer också få göra ett moment vid ämnesområdets slut där du får visa hur du beskriver och förklarar samband, samt hur du använder ord och begrepp på ett ändamålsenligt sätt. Detta kan vara skriftligt, digitalt eller muntligt. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter