Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 2

Idrott och hälsa åk 1-2 HT

Aspenskolan, Tierp · Senast uppdaterad: 11 januari 2021

En terminsplanering (HT) för ämnet Idrott och hälsa i åk 1-2.

VAD?

Den här terminen kommer vi att:

HUR?

Detta gör vi genom att:

VARFÖR?

Kunskapsmål:

Samarbeta och leka

Lära oss olika samarbetsövningar och gemensamma lekar. Lyssna och titta på varandra för att förstå hur lekar och övningar går till.

Du kan vara med i enkla lekar, spel och idrotter både inomhus och utomhus.

Utveckla grovmotoriken

 

Träna på att hantera olika sorters bollar

 

Träna på öga-hand-motorik

Göra hinderbanor och andra övningar som tränar motoriken.

Prova på olika sporter och lekar där vi använder bollar.

Prova på att kasta och fånga bollar/ärtpåsar/med mera.

Du försöker röra dig på ett sätt som passar det du gör.

Utveckla simkunskaperna

Delta och göra mitt bästa på simskolan.

Du kan flyta och simma på mage och rygg.

Röra oss till musik

Öva på att göra olika sorters danser och rörelser till musik.

Du kan dansa och röra dig på ett enkelt sätt till musik.

Orientera

Testa på skolgårdsorientering samt följa kartor i idrottshallen.

Du kan hitta i kända miljöer med hjälp av enkla kartor.

Lära oss om varför idrott är viktigt

Prata om idrott och hälsa.

Du kan prata om vad du tänkte och kände när du idrottade eller ansträngde dig.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter