Skolbanken Logo
Skolbanken

Dans

Knappekullaskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 28 oktober 2020

Under skolåret 2020-2021 kommer du få delta i dans. Danserna vi lär oss kommer att vara utifrån folkviseton.

Syfte:

Du ska få utveckla din förmåga att

 • samspela med andra
 • tolka olika kommunikativa uttryck
 • undersöka dans och musik
 • ordna och sortera händelser i tid, rum, kvalitet och kvantitet
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Centralt innehåll:

 • kommunikation i olika sammanhang
 • dans
 • samspel
 • sinnesupplevelse
 • tidsuppfattning
 • rumsuppfattning
 • kvantitetsuppfattning

Arbetssätt

 • Vi ska tillsammans lära in ett antal danser som vi dansar en gång i veckan. 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur du deltar i våra olika aktiviteter.

 


Läroplanskopplingar

undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och

samspela med andra,

tolka olika former av kommunikativa uttryck,

ordna händelser och upplevelser i tid och rum,

sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,

Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer och traditioner.

Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer, traditioner och tidsperioder.

Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.

Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.

Grundläggande motoriska rörelser, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.

Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.

Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.

Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.

Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.

Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.

Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.

Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.

Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.

Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter