Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Nordisk mytologi- Asagudar åk 3

Parkskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 9 november 2020

Arbetsområdet behandlar den nordiska tron under vikingatiden. Vi kommer främst att arbeta med asagudarna och de myter som berättades om dem.

Till dig som elev:

Arbetsområdet

Du ska få lära dig om nordisk mytologi. Du kommer att få lära dig om olika asagudar och om en del myter som man berättade. 

Mål

 • Du ska ha kunskap om de mest kända asagudarna.
 • Du ska kunna återberätta delar av någon/några kända myter såsom Skapelsen och Ragnarök.
 • Du ska skriva en berättande text om någon av gudarna i par.

Arbetssätt

Vi kommer arbeta med:

 • Titta på filmer
 • Söka fakta om gudarna.
 • Skriva om de vanligaste gudarna i vår NO/SO-bok.
 • Skriva saga om en av gudarna.

 

Vi kommer bedöma din förmåga att

 • kunna nämna 3 olika gudar från asatron.
 • kunna skriva en berättelse i par.
 • känna till Yggdrasil, Midgård och Asgård.

 

 • Kunskapskrav
 • Sv 2-3
   Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv 2-3
   Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • SO 1-3
   Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter