Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

5

Hållfasta konstruktioner

Aspenskolan, Tierp · Senast uppdaterad: 27 oktober 2020

Vi fördjupar oss i hållfasta och stabila konstruktioner där vi bygger broar med papper för att sedan bygga det av tandpetare med fackverksteknik. Därefter testar vi broarna och diskuterar vad det betyder att något är hållfast. Vi kommer att avsluta området med att vi bygger en känd byggnad.

Varför ska vi lära oss om hållfasthet?

Tekniska lösningar har i alla tider varit viktiga för människan och för samhällens utveckling. Ofta har drivkraften varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov.

Vi behöver alla kunna en hel del om teknik för samtala om t.ex. hur vårat samhälle ska fungera idag och i framtiden. För att förstå hur teknik påverkar människor, samhällen och miljö behöver den göras synlig och begriplig.

När vi kan begrepp och modeller som hör till teknik är det enklare att ställa frågor och samtala om t.ex. hur saker behöver vara konstruerade för att bli stabila och ha hög hållfasthet, vilka krafter som kan påverka konstruktionen och hur material kan formas för att bli starkare.

Det här kommer du att få möjlighet att lära:

·         vad som menas med hållfasthet

·          hur material kan formas på olika sätt för att öka styrkan

·         olika typer av broar som fackverk, balkbro, konsollbro, snedkabelbro, valvbro, spång, klaffbro, hängbro och pelarbro

 

Viktiga begrepp: hållfasthet, konstruktion, stabil, instabil, utmattning, rörelseenergi, fackverk, balk, pelare, elastisk, valv, stödyta, tyngdpunkt, Balkbro, konsollbro, snedkabelbro, valvbro, spång, klaffbro, hängbro, pelarbro

 

 Så här kommer vi att jobba

Vi kommer att:

·         läsa faktatexter om hållfasthet

·         svara på frågor där vi arbetar enskilt, i par och i grupp

·          titta på filmklipp och power point

·         bygga olika konstruktioner såsom kända byggnader och starka broar

·         samtala om hur saker behöver vara konstruerade för att bli stabila och ha hög hållfasthet vilka krafter som kan påverka konstruktionen och hur material kan formas för att bli starkare.

Bedömning

Du ska visa att du kan:

  •  förklara vad som gör att en konstruktion blir stabil och hållfast
  • ·         ge något exempel på en kraft som kan påverka en konstruktion
  • ·         beskriva hur ett material kan formas på olika sätt för att bli starkare
  • ·         visa någon vanlig brokonstruktion
  • ·         konstruera i grupp en känd byggnad och dokumentera ert arbete

Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback