Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 5

English - What's Up 5 - Autumn Term

Gluntens montessoriskola, Grundskolor · Senast uppdaterad: 27 oktober 2020

In English class we use the book New What's Up 5. We will work with each chapter for about two weeks.

PLAN - AUTUMN TERM 2020

 

Week 35-36

TEST 

REPETITION

Grammar:  Pronouns 

                    (I, you, she/he/it…)

 

**************

Week 37-38

INTRO

WELCOME BACK

Theme: Weather, seasons

Grammar: VERB TENSE: Present simple (Focus on: Third person s)

                                           (I play, you play, she/he/it plays…)**************

Week 39

UNIT A

WHAT DO YOU WANT FOR BREAKFAST

Theme: Breakfast

Grammar: Some or Any?

**************

 

Week 40-41

UNIT A

NICE TO MEET YOU

Theme: Beach activities, amusement park rides, buying souvenirs

Grammar: VERB TENSE: Present continuous / the ing-form 

                                           (I am playing, you are playing...)

 

**************

 

Week 42-43 

UNIT A

BUY ONE GET ONE FREE

Theme: Shopping in a supermarket

Grammar: Plural endings - Regular & Irregular

                  (dog - dogs, bus-buses, cherry-cherries…)

 

**************

 

Week 43 

UNIT B

SCARY STORY

Theme: Halloween, Tell the time

 

**************

 

Week 44

AUTUMN BREAK

 

************** 

Week 45-46

UNIT B

I WANT TO BE A CHEF

Theme: Jobs, the alphabet, spelling

Grammar: Do or Does? Don’t or Doesn’t?

 

************** 

 

Week 47-49

PROJECT

Theme: Jobs and occupations**************

 

Week 50

UNIT B

ARE YOU A FILM FAN?

Theme: Films, programmes, points of the compass

Grammar: VERB TENSE: Past simple - Regular & Irregular

                  (play - played, go - went)

 

**************

Week 51

UNIT G

CHRISTMAS 

Theme: Christmas

 

**************
Läroplanskopplingar

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Sånger, sagor och dikter.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback