Skolbanken Logo
Skolbanken

Bollen Integritet 2020

Förskolan Diamanten, Östhammar · Senast uppdaterad: 4 november 2020

Integritet är något som ska genomsyra vår dagliga verksamhet men under veckorna 46-47 kommer det i hela kommunen att läggas extra fokus på detta.

Syfte och mål

- Att stärka barnens självkänsla, respektera sig själv och andra
- Att varje barn bestämmer över sin egen kropp, vågar att säga nej när det är något som inte känns okej
- Att barnen lär sig säga nej, stopp eller sluta om något känns fel/obehagligt eller är mot dess vilja
- Att barnen lär sig att lyssna och respektera när andra säger nej eller stopp

 

Aktivitet

- Samtala om ordet stopp, säga stopp, känslor både i planerade samlingar men även kontinuerligt i den dagliga verksamheten
- Lära barnen att säga stopp när något inte känns bra, markera det med en stopphand (att sätta upp handen) och innebörden av när någon annan säger stopp
- Läsa och samtal kring kompisboken ”Säga stopp" och boken "Mera Nej eller Okej"
- Leka olika sorters ”stopplekar”
- Prata om olika känslor med hjälp av känslokort med figuren Liten
- Titta på utvalda avsnitt av ”Djuris” på Ur.se (avsnitten Hemligheter, Jag gillar inte kramar och Jag säger nej


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback