Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Fysik

·

Årskurs:

4 - 5

Magnetism

Vaxö skola, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 16 november 2020

Vi kommer under arbeta med magnetism under ca 3 veckor, v.46-48. Vi kommer arbeta en del praktiskt med experiment. Vi kommer lära oss om olika magnetiska uppfinningar och om vad man trodde om magnetism förr.

Det här ska vi lära!

Du ska kunna:

 • ge förslag på vad magneter används till hemma.
 • att magnetit/svartmalm är naturlig magnet och veta var i Sverige vi bryter svartmalm.
 • förklara hur man kan göra magneter av järn.
 • att en magnet har en nord- och en sydpol.
 • förklara vad det innebär när en magnet repellerar och attraherar.
 • ge förslag på vad som kan få magneter att tappa sin kraft.
 • förklara hur en kompass fungerar.
 • förklara hur man kan tillverka en elektromagnet.
 • ge förslag på vad man använder elektromagneter till hemma och i samhället.
 • kunna namnet på de grundämnen som är magnetiska.
 • förklara vad en permanent magnet är.
 •  

Så här ska vi arbeta!

Du kommer att:

 • praktiskt genomföra undersökningar i grupp
 • lyssna på genomgångar
 • arbeta med faktatexter i "Boken om Fysik och Kemi"
 • se filmen "Så funkar magnetism"
 •  
 •  

Så här ska du visa!

Du visar att du kan genom att:

 • vara aktiv på lektionerna och delta i diskussioner.
 • genomföra undersökningar och dokumentera resultatet
 • förklara olika ord och begrepp skriftligt och/eller muntligt
 • vi kommer ha ett prov i magnetism  v 49

Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback