Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 5

Dersên me kurdî

Elmsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 28 oktober 2020

Vi arbetar i läroboken Dersên me kurdî med olika typer av enkla texter, läser, grammatik och skriver uppgifterna.

Tidsperiod: v.45- v.49

Vad ska vi göra?

   1. arbeta i läroboken Dersên me kurdî!

   2. Arbeta med extra material som kurdiska sagor 

   3. Se korta filmer

På lektioner kommer vi att:

   - lyssna och prata kurdiska/kurmanji

   - träna på ord och meningsuppbyggnad 

   - arbeta med olika typer av enkla texter

   Mål och vad som ska bedömas 

      . utökat ordförråd

      . du kan och vill använda mer kurdiska när du pratar

      . mer kunskaper om det kurdiska språket

      . du får bättre flyt i din läsning

      . du utvecklar dina skrivkunskaper

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Danê rojê