Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Matematik, åk 2

Bergaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 28 oktober 2020

Vi arbetar med Eldorado 2 som grund, men varvar undervisningen med spel, appar och par/gruppdiskussioner. I NOMP arbetar alla på sin egen nivå och fördjupar sig i det vi arbetat med gemensamt.

Konkretisering av kunskapskraven

Du kommer att lära dig:

 • talkombinationer för talen 1-18
 • talen 1-1000 i räkneramsan, på tallinjen, som tiohopp
 • tiobassystemet / positionssystemet 1(ental), 10 (tiotal), 100 (hundratal), med växlingar 
 • addition och subtraktion 0-1000, olika metoder för att räkna
 • multiplikation / division, 2:ans - 6:ans tabell och 10:ans
 • stambråk och enkla bråk av helhet och antal, storleksordna
 • hälften och dubbelt av helhet och antal
 • läsa och förstå textuppgifter med vardagsanknytning
 • problemlösning, arbeta strukturerat; räknehändelser, fingerfemman, rita för att lösa, räkna med rutaskriva och tolka uttryck
 • signalord
 • likheter t ex 5 + 3 = 9 - 1, enkla ekvationer
 • mönster; uppfatta, fortsätta och göra egna mönster
 • miniräknare
 • enkla tabeller och diagram
 • vikt, kg 
 • volym, l och dl
 • symmetri och asymmetri
 • namnge geometriska objekt, konstruera, beskriva egenskaper
 • tredimensionella figurer och föremål, rita och bygga
 • vinklar 
 • omkrets
 • Mätning av tid; klockan, almanackan, enkla tidsskillnader

Undervisning

Matematikundervisningen kommer att bestå av:
- gemensamma genomgångar
- arbetsboken Eldorado 2 A och 2B
- praktiskt arbete 
- enskilt arbete, pararbete och grupparbete
- mattelekar och spel

- diskutera matematik

-arbete i NOMP, både i klassrummet och hemma

 

Bedömning

Bedömning sker genom: 
- ditt dagliga arbete i klassrummet
- skriftliga diagnoser och utmaningar i NOMP

- bedömningsstöd i matematik åk 2
- samtal / diskussioner
- praktiska övningar


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback