Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4 - 5

Musik åk 4-5

Skulltorps skola F-5, Partille · Senast uppdaterad: 5 september 2023

Musik kan uttrycka saker som vi inte kan förklara med ord. Musik kan väcka liv i minnen. Musik påverkar och förstärker våra intryck. Musik skapar samhörighet och gemenskap.

 Ämne /ämnesområde

Musik

 • Sång
 • Puls och rytm
 • Noter
 • Dans och rörelse
 • Instrumentlära
 • Spela
 • Lyssna

Vad ska vi lära oss?

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

 • Spela och sjunga tillsammans i olika musikaliska former och genrer
 • Utveckla kunskapen om att använda rösten som musikinstrument
 • Känna till musikaliska begrepp och symboler
 • Skriva noter
 • Känna igen instrument och hur de låter
 • Lyssna till och härma olika rytmer och ljud 
 • Känna till uppvärmningsövningar för röst och kropp
 • Känna till låtars uppbyggnad och olikheter beroende på genre
 • Prata om vikten av hälsosamma ljudnivåer
 • Känna till fler konstformer inom musik/kultur så som teater, musikal, opera.

 

 

Hur skall vi göra?

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med detta:

 • Att sjunga och spela tillsammans
 • Individuellt och gemensamt öka gehöret (dvs lyssning och imitation av rytm och musik), både genom skriftliga och muntliga uppgifter/övningar
 • Skapa melodier tillsammans
 • Lyssna på olika instrument
 • Utveckla vår kreativitet genom improvisation och skapande uppgifter 

 

Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras utifrån elevernas engagemang och intressen. 

När ?

Ht 2020 - Vt 2021

Varför ska vi göra det här?

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

 • Att lyssna och delta utifrån egen förmåga
 • Kunna spela ackord och melodier på ett instrument 
 • Kunna delta i gemensam sång och följa rytm och tonhöjd
 • Få en ökad förståelse för musiken i det vardagliga livet och som yrke

Bedömning.

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 • Aktivt deltagande i de övningar vi gör tillsammans
 • Visad förståelse för grundläggande musikaliska begrepp, rytmer och ljud
 • Visa att du kan spela melodier på ett instrument
 • Vet namnet på olika instrument och höra/veta skillnad på dem.
 • Visad samarbetsförmåga i spel- och sångövningar som sker i grupp
 • Visad förståelse för grundläggande ackompanjemang 


Läroplanskopplingar

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

Musikframföranden.

Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.

Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.

Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback