Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering tema Årstider

Brunnsnäs förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 8 mars 2022

Vi utforskar, upplever och undervisar i alla våra årstider utifrån barnens nyfikenhet genom läroplanens olika mål.

Planering för tema årstider 2020-obestämdtid

 

Planering:

Utifrån rådande pandemi så har vi pedagoger valt att ha tema skogen, då vi ska så mycket som möjligt vistas utomhus. Vi har även sett att barnen gärna vill gå till skogen och att de tycker om att röra på sig samt att upptäcka med kroppen. Vi kommer utgå ifrån barnens och följa deras intresse genomgående under temat.

Mål:

Att ta var på barnens erfarenheter, intressen och få in läroplanens alla mål genom temaarbetet. Att barnen känner sig delaktig i utbildningen, samt att det är barnen som för temaarbetet framåt.

Syfte:

Få in läroplanens mål genom barnens intressen.

Genomförande:

Vi använder oss av skogen som ett tredje rum och en fjärde pedagog. Då ickefärdiga material kan skapa nya gruppkonstellationer. Vårt mål är att ta in skogen på avdelningen och ta ut avdelningen till skogen. Allt för att skapa trygga barn oavsett i vilken miljö vi vistas i.

Skapande:

·       Skapa en skog i olika material

·       Skapa med olika material (djur, miljöer)

·       Skapa mönster utomhus

·       Pressa löv och laminera

·        

Matematik:

·       Mäta

·       Matteuppdrag

·       Matekarusellen

·       Räkna

·        

Digitalisering:

·       Expeditions (app på ipad)

·       Greenscreen

·       Stopmotion

·       Barnen ska dokumentera ännu mer

·       QR-koder

·        

Språk:

·       Komma kontakt med nya ord

·       Fakta böcker

·       Väljer böcker som har med skog att göra på biblioteket

·       Språkuppdrag i skogen

·       Gissa djur

·        

Värdegrund:

·       Allemansrätten

·       ”Ställ dig vid ett träd”

·       Hur ser skogen ut i andra länder?

·       ”Hitta vilse”

·        

Teknik:

·       NTA lådor

·       Bygga ett vindskydd

·       Barkbåtar

·       De mäktiga fem

·        

Motorik:

·       Gå i skogen, med olika terränger

·       Hinderbana både ute och inne

·       Uppdragskort

·       Skapande/bygga (finmotorik)

·        

Natur:

·       Avsågad trädstam (häfte)

·       Vilka ljud finns hörs i skogen?

·       Hur gror ett frö? (häftet)

·       Bygga fågelholkar

     Djur

     Stjärnor

t

·        

Samverkan med hemmet:

·       Be vårdnadshavare om material

·       Låna Naturlådan.

·       Uppmuntra vårdnadshavare att upptäcka skogen tillsammans med barnen.

·        

 

Dokumentation:

Vi dokumenterar tillsammans med barnen och lägger ut på UNIKUM, sätter upp på väggarna. Det vi skapar syns i verksamheten.

Ansvar:

Alla ansvarar för temat

Uppföljning:

Vi utvärderar under arbetets gång och efter kommer vi gör en analys och reflektion.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback