Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Skriva faktatexter

Resarö skola, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 28 oktober 2020

Klassen kommer att få läsa olika faktatexter. Eleverna kommer att få och/eller ta ut egna stödord för att sedan skriva egna faktatexter med hjälp av stödorden.

Det här ska du lära:

 • Vad är en faktatext?
 • Kunna läsa och förstå enkla faktatexter.
 • Göra en tankekarta med stödord. 
 • Skriva en faktatext med hjälp av stödord.
 • Beskriva fakta för andra.

Så här ska vi arbeta:

 • Läsa olika faktatexter.
 • Öva på att göra tankekartor.
 • Skriva en faktatext för hand och sedan på Ipad. 
 • Läs igenom din text och se till att du har med alla stödord.
 • Fundera kring om du vill ändra något.
 • Skriva meningar med storbokstav och punk och med läslig handstil.
 • Göra en bild som passar till din faktatext eller hämta en på nätet.

Så här ska du få visa:

 • Göra en tankekarta.
 • Skriva en faktatext. 
 • Använda dina stödord i texten.
 • Välja ut de fakta du tycker är viktiga. 
 • Skriv var du fått informationen ifrån dvs källan.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback