Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Demokrati, Valet i USA 2020

Almekärrsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 28 oktober 2020

Vi lär oss om demokrati. Vi följer Lilla Aktuellt skola och lär mer om mänskliga rättigheter och demokratiska värden samt lär oss om hur valet i USA går till. Vi arbetar med detta under v.45-46

Målet med undervisningen är:

Att utveckla elevens förmåga att reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

Så att eleven:

Har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

SO 1-3

Kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

 
SO 1-3

Kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras, så väl lokalt som globalt ( Valet i USA 2020).

Så här ska vi arbeta:

  • se på Lilla Aktuellt Skola
  • samtala om ämnesord och begrepp
  • samtala om aktuella händelser och frågor
  • träna på att uttrycka åsikter och lyssna på varandra
  • ställa och besvara frågor                                                                                                    

Bedömning

Du är delaktig på lektionerna genom att du deltar muntligt i diskussioner. 

Du ger exempel på olika regler i skolan och hemma och varför de behövs.

Du beskriver hur ett val kan gå till muntligt.

Du kan förklara olika begrepp 

 


Läroplanskopplingar

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback