Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Mattespanarna 5A kapitel 3 - Geometri

Skebo skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 28 oktober 2020

Nu startar vi ett nytt kapitel i matematik-boken. Det handlar om Geometri.

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

Centralt innehåll

Geometri

Bedömning

I arbetsområdet Geometri bedöms din förmåga att:

  • Använda mått uttryckt i skala.
  • Läsa av och rita symmetriska mönster.
  • Läsa av och rita geometriska mönster.
  • Lösa problem som anknyter till områdena.
  • Föra enkla resonemang kring begreppen i kapitlet.
  • Kunna begreppen förstoring, förminskning, skala, symmetri, symmetrilinje, symmetriaxel, vridning och palindromtal.

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

  • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
  • Föra matematiska diskussioner och resonemang.
  • Träna problemlösning enskilt, i par och i grupp
  • Använda oss av NOMP

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Geometri
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback